läs mer om våra tjänster:

Planläggning

Vi har kompetens att erbjuda konsultverksamhet i planläggning inför avverkning. Vi kan även erbjuda våra kunder hjälp att ta fram sin egna skogsbruksplan.

Gallring

Vi har gedigen erfarenhet av gallring och är riktigt duktiga på det. I egenskap av skogsproffs, i mån av tid, kan vi även utföra manuell röjning av undervegetation som ett första steg i en skoglig åtgärd.

Föryngringsavverkning

Mängden föryngringsavverkning varierar, liksom årsvolymen, varje år. Vi kan utöver maskinell avverkning även utföra manuell fällning av svåråtkomliga och övriga ”problemträd”.