skogsentreprenad i dalarna

ToK LoG AB verkar inom det storskaliga skogsbruket i Sverige. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är skogsentreprenad och det geografiska verksamhetsområdet är i grova drag mellersta Dalarna

Vi utför skogsentreprenad i och från första gallring till slutavverkning. Fördelningen mellan gallring och slutavverkning varierar från år till år, liksom den totala årsvolymen på avverkningen. Totalt sett står gallring för merparten av våra uppdrag – och det är gallring vi är extra duktiga på.

Kompetens och certifiering

Vi besitter bred kompetens inom skogsentreprenad och kan assistera våra kunder med olika typer av tjänster när det kommer till maskinellt skogsbruk samt planläggning.
Vi är certifierade genom Skogsentreprenörerna och innehar PEFC-certifiering.

Läs mer om oss
kvalitet får kosta

Vi värdesätter ett noggrant arbete som ger volym på virke utan att göra åverkan på naturen.

våra tjänster

våra kunder

stora skogsaktörer

Många av våra kunder är de största aktörerna i skogsbranschen. Vi arbetar bland annat tillsammans med BillerudKorsnäs och Kopparfors Skogar

privata skogsägare

Vi kan hjälpa dig som privat skogsägare med olika skogsåtergärder. Vi kan dessutom hjälpa dig med att förmedla virke mellan dig och lämplig köpare vid behov. Är du en privatperson som vill ha hjälp eller bara är intresserad av goda råd ska du inte tveka att kontakta oss.